Framkomlighet

Varje cykel är en bil färre

Cykelfrämjandet höll konstituerande möte den 29 november 1934. Men organisationen uppstod naturligtvis inte ur vakuum. Sedan tre år tillbaka hade Kommittén för svensk cykelpropaganda försökt påverka myndigheter att anlägga särskilda cykelbanor och från landsvägar självständigt dragna cykelvägar. Under 1934 uppstod tankar om en svensk riksförening som skulle tillvarata alla cyklisters intressen, oavsett inriktningen för deras cykelbruk. Sådana tankar fanns både inom kommittén och inom Svenska Velocipedförbundet (idag Svenska Cykelförbundet, cykelsportens riksorganisation).

De flesta av oss måste resa från hemmet till arbetsplatsen/skolan. Den som har kortare sträcka än 15 km kan oftast cykla till och från jobbet/skolan utan att detta tar någon extra tid jämfört med att åka bil. Förutom att du får en förutsägbar tid till arbetet finns många fördelar. Ökad cykling leder till:
  • förbättrad framkomlighet för utryckningsfordon när färre bilar är ivägen (igatan)
  • viktiga transporter får bättre med plats
  • minskade väntetider
Många studier har bevisat att cykeln -beroende på cykelbanans bredd- bara kräver några få tiondelar av det utrymmet bilen kräver (ett mått som kallas för Passenger Car Equivalent, PCE). Studien "Research on bicycle conversion factors" till exempel har beräknat att varje cykel är lika med trängseln skapad av 0,28 bilar. En annan aspekt är cykelparkeringens yteffektivitet: varje parkerad cykel tar mycket mindre plats än en parkerad bil. Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram en sammanställning av exempel där parkering används som styrmedel för hållbar stadsutveckling. Kopplar man dessutom ihop restiden med arbetstiden som går att att bekosta färdmedlet, då är skillnaden mellan bil, cykel och kollektivtrafik minimalt. Det visar i alla fall en analys som Jonas Åkerman på KTH har gjort åt magasinet Effekt. Och då har Jonas inte räknat in tiden som bilister behöver spendera på gymmet för att få samma hälsoeffekter, som cyklister får på köpet.