Ekonomi

Cykling ger ekonomisk samhällsnytta

Det är inte bara ekonomiskt fördelaktigt för dig som cyklar, utan hela Sveriges ekonomi vinner på att flera till exempel ställer bilen till förmån för cykeln.
Ökad användning av cykel leder till:
 • bättre privatekonomi
 • minskat resursslöseri
 • samhällsekonomisk vinning – lägre kostnader för medicin och sjukvård
 • minskad sjukfrånvaro
 • attraktivare och bättre fungerande städer

Almänna studier

 • CyCity har gjort en sammanställning av tidigare studier. Resultatet visar att en satsad krona i bättre cykelinfrastruktur kan ger mer än tre kronor tillbaka. Fakta om cykeltrafik (PDF)
 • London School of Economics har uppskattat cyklingens effekt på den brittiska ekonomin. Trots att bara några få procent av resorna i Storbritannien görs med cykel och trots att olyckstalen är höga bedömer man att cyklingen ger nyttor till ekonomin motsvarande 29 miljarder kronor (2,9 miljarder pund) per år, eller 2 300 kronor per cyklist. The British cycling economy (PDF)
 • En samhällsekonomisk vinst på cirka 2,5 miljarder kronor per år. Det kan bli resultatet om hälften av alla i Storstockholmsregionen som kan cykla till jobbet på under en halvtimme valde bort bilen och istället tog cykeln. Lyssna på en intervju med Peter Schantz, professor i humanbiologi vid Gymnastik- och idrottshögskolan GIH, och läs hela rapporten: https://www.trafikverket.se/ (PDF)
 • En utvärdering av samrådsversionen av Stockholms Regionala Cykelplan 2013 beräknar att varje satsad krona inom planen ger 13-22 kronor tillbaka. Totalt innebär det nyttor om 28 - 46 miljarder kronor. Utbyggnad och förbättringar beräknas kosta 2,2 miljarder. Läs utvärderingen: https://www.tmr.sll.se (PDF)
 • Supercykelväg mer lönsam Trafikverket har låtit bedöma samhällsekonomisk lönsamhet av ett nytt snabbcykelstråk mellan Lund och Malmö. Både ett nytt snabb- cykelstråk och förbättringar på befintligt stråk bedömdes vara väl värda pengarna. Ett nytt snabb-cykelstråk var mest lönsamt med vinster motsvarande 12 ggr satsade pengar. Hela rapporten: https://www.trafikverket.se/ (PDF)
 • Smart growth America: I "Complete Streets"-rapporten visas mängder med siffror på positiva förändringar i USA för både miljön och bättre hälsa. https://www.smartgrowthamerica.org/
 • Stockholmscykling är värd miljarder. Det visar en utredning från Trivector. Cykeltrafiken till och från Stockholms innerstad har ökat från 34 488 per dygn åren 2001-2005 till 58 756 per dygn åren 2011-2015. Utredningen visar att folkhälsoeffekten av dagens cykling över innerstadssnittet är värd drygt en halv miljard konor per år. Den ökning i cyklandet som skett till och från Stockholms innerstad från perioden 2001-2005 till perioden 2011-2015 beräknas vara värd 218 miljoner kronor per år. https://www.trivector.se/ (PDF)

Lokala studier

 • Om du tar bilen istället för cykeln blir det sex gånger dyrare för dig och samhället. Det har Stefan Gössling på Institutionen för service management och tjänstevetenskap vid Lunds universitet kommit fram till i en studie av en analys av cykelstaden Köpenhamn. Läs sammanfattningen och/eller beställ rapporten.

Verktyg