Turismturer

Övernattning och trevliga matstopp

Tänker du på cykelturism är det nog bilden av cykelväskor på pakethållaren, trevliga matstopp och möjligheter till övernattning längs med vägen som dyker upp i huvudet. Dessa turismturer är flerdagarsturer som mestadels går på asfalt med en hög nivå av service och attraktioner längs med rutten.

Vad utmärker turismturer?

  1. Distans 85 km och uppåt.
  2. Möjlighet till boende och mat, vatten och andra servicemöjligheter längs med rutten i lämpliga dagsetapper (ca 40-100 km per etapp)
  3. Mestadels asfalterat underlag.
Image