Vision och motiv

Att cykling generellt och egentligen all form av fysisk aktivitet för barns fysiska och psykiska välbefinnande är välkänt och det behöver vi knappast gå in på närmare här. Vill man ändå veta varför finns länkar nedan till några intressanta studier och en dokumentär. Cykeln ger också barn möjligheten att ta sig långa sträckor och på så vis en enorm rörelsefrihet.

Faktum är dock att alla färre barn går eller cyklar till skolan och fritidsaktiviteter medan fler får skjuts i bil av föräldrar. En vanlig orsak till detta är paradoxalt nog att trafikmiljön runt skolan anses för farlig för barn – på grund av alla bilar. Vi vill vända den trenden och vi tror att cykelskolbussarna kan vara en bra kompromiss mellan att skjutsa barnen i bil och att släppa iväg dem i trafiken på egen hand.

Med följande argument hoppas vi övertyga dig om att antingen anmäla dig och ditt barn till cykelskolbussarna eller engagera dig som frivillig cykelbusschaufför!

Säkerhet
Den främsta orsaken till att föräldrar inte låter sina barn cykla är att barn inte anses kapabla att hantera svåra trafiksituationer. Det kan i viss mån vara sant och svåra trafiksituationer finns det gott om, särskilt för cyklister. Därför är det bra om en eller flera vuxna kan guida barnen genom dessa situationer och se till att de kommer fram till skolan.

Cykelbusschauffören – en förebild
Genom att följa en vuxen i trafiken på cykel får barnen en förebild som visar hur samspelet i trafiken går till. Det är aldrig för tidigt att lära sig hur ögonkontakt, signalering och positionering kan användas för att kommunicera med andra trafikanter. Att se och göra tror vi dessutom är betydligt mer effektivt än att få det förklarat för sig, för att inte säga rent nödvändigt.

Unga självständiga cyklister
Genom att dagligen cykla tränar barnen motion, cykelteknik och trafikkunnande. Ju tidigare de får träningen desto tidigare kan barnen åtnjuta den frihet cykeln ger. De kan hälsa på kompisar som bor lite längre bort, delta i fler fritidsaktiviteter och upptäcka sin närmiljö utan att vara beroende av sina vårdnadshavare.

Cyklande föräldrar
Det är ju naturligtvis inte bara barn som mår bra av att cykla utan även vuxna! Har man väl cyklat med barnen till skolan kan man ju lika gärna fortsätta till jobbet direkt efteråt. Övertala chefen att ni börjar jobba för att bli en cykelvänlig arbetsplats.


Länkar
Låt barnen ta sig till skolan på egen hand Om aktiv skoltransport och koncentration.

Din hjärna – Fysisk aktivitet Del av en dokumentärserie om hjärnan av Anders Hansen. I detta avsnitt om hur hjärnan utvecklas av motion.

Biologiska effekter av fysisk aktivitet Om långsiktiga hälsoeffekter av regelbunden fysisk aktivitet.

Låt barnen styra! En kampanj från Svenska Cykelstäder. Läs även Låt barnen styra! Fakta och nyckeltal kring barn och cykling.

The Galway Cycle bus Det här är en av våra inspirationskällor!

 

Tillbaka till Cykelskolbussarna i Göteborg.