Såhär fungerar en cykelskolbuss

Idén med cykelskolbussar är kort och gott att vårdnadshavare eller volontärer turas om att leda en grupp cyklande skolbarn till och från skolan. Vad syftet är berättas det mer om under Vision. Precis som en vanlig buss följer cykelskolbussen en tidtabell och en bestämd rutt med några hållplatser på vägen där skolbarnen ansluter till bussen.

Hållpatserna längs en rutt ska ligga så att skolbarnen kan ta sig dit på säkert sätt från bostaden. Själva rutten bestäms, utöver efter hållplatserna, så att den blir så säker och enkel som möjligt att cykla.

Tidtabellen anpassas, så gott det går, efter skolbarnens schema. Därför är det fördelaktigt om det är många i samma klass som ingår i bussen. Det kan också vara ett pussel att få ihop hämtning så att det passar för vårdnadshavare. Många skolbarn går troligtvis på fritids efter skolan och hämtas olika tider där. Eventuellt går bussen bara enkel väg till skolan och varje barn hämtas var för sig, eller så går det flera bussar tillbaka fast olika tider. Bussen behöver heller inte gå alla dagar i veckan.

Cykelskolbussens uppbyggnad kan se lite olika ut beroende på gruppen storlek och skolbarnens ålder eller erfarenhet som cyklister. Längst fram cyklar cykelbusschauffören vars uppgift är att se till att alla som ska följa med bussen kommer med och att vägleda gruppen vid lite klurigare trafiksituationer. Med många unga skolbarn i gruppen bör man, utöver cykelbusschauffören, även ha ett antal s k co-pilots som hjälper till att ha koll. När cykelskolbussen börjar köra kan det vara bra att ha så många co-pilots som möjligt till dess att medlemmarna i gruppen lär känna varandra.

Kontaktuppgifter till alla cykelbusschaufförer och vårdnadshavare ska finnas så att de kan nås enkelt under färden. Det ska vara lätt för vårdnadshavare att meddela dagens chaufför om ett skolbarn kommer utebli och för chauffören att meddela vårdnadshavare om något skolbarnet uteblivit utan att det meddelats. Det kan också vara bra att ha kontakt med skolbarnens lärare.

Att hitta sin skolbuss är lite av den här sidans hela syfte. Under Linjer går det att se alla rutter i Göteborg och vid anmälan kan man antingen välja någon av de befintliga linjerna eller lämna önskemål om hållplats för upphämtning och destination. Förhoppningsvis kommer det även gå att se linjerna på SmartaKartan så småningom.

Samordning och schemaläggning kanske kan bli ett litet pussel men det behöver inte vara så svårt. Varje linje bör ha en linjeansvarig som sätter ihop schemat efter gruppens önskemål och som tar emot önskemål om placering i cykelbuss.
Här är ett exempel på hur ett schema skulle kunna se ut:

Schema exempel

Trafiksäkerhet är naturligtvis en viktig aspekt i det hela. Lite av själva syftet med cykelskolbussen är att skolbarn ska få mycket träning i trafikvett genom att ofta vistas i trafikmiljöer tillsammans med en vuxen förebild – cykelbusschauffören. Som nämnts tidigare är det bra om alla i cykelskolbussen känner varandra hyfsat bra och vet vilken nivå gruppens medlemmar ligger på.
Innan bussen börjar rulla reguljärt kan det vara fördelaktigt att arrangera en cykelskolbusskurs för att öva grundläggande cykelteknik, pröva på att cykla i grupp och interagera som trafikanter samt lära känna varandra. Det finns planer på att utveckla ett program för en sådan kurs för att publicera på den här sidan.
Det kan också vara en bra idé att alla – chaufförer, co-pilots och passagerare – cyklar med första veckan för att lära känna rutten och varandra.

Frågor och synpunkter på innehållet tas tacksamt emot via Kontaktformuläret.

En av våra inspirationskällor är The Galway Cycle Bus, läs mer om det här!

Tillbaka till Cykelskolbussarna i Göteborg.