Jönköping

Alla Älskar Vättern

21 km

Längd

8 %

Oasfalterat

204 m

Höjdmeter

1-2 tim.

Uppskattad tid

svår

Skapad av:

Text & foto: Jönköpingkretsen –
Cykelfrämjandet

Vi älskar Vättern - Kom och se varför.

Start och mål Hamnpiren Jönköping . När du står på startplatsen är det i södra delen av en förkastningsspricka som rymmer klarvattensjön där siktdjupet kan vara upp till 40 meter. Eftersom landhöjningen är större i norra delen har vattnet förflyttats söderut och det som en gång var torra land ligger nu under vatten.  

Den del av det strandnära området som vi skall färdas genom karaktäriseras av höga strandbrinkar där åar och bäckar har skapat djupa raviner som vi kommer att korsa 2 gånger. Den första finns strax efter det att vi passerat de gamla lokstallarna. Åker man in under järnvägen har man Dunkehallaåns ravin rakt framför sig. Det var en gång Jönköpings första industriella centrum med flera kvarnar och vapentillverkning. Man åker strax över ån och passerar Jönköpings kanotklubb med badplats och efter det stiger strandbrinken. När vi närmar oss Vilhelmsro och ser det stora ormhuset som slingrar sig ned mot Vättern har man på höger sida en djup ravin, Djupadalsravinen där man kan ta sig ned till vattnet. Vilhelmsroområdet var en gång ett sjukhusområde med riksanstalt för epilepsisjuka som drevs av Ebba Ramsay. Mera information finns vid den röda lilla stugan och vid Ceciliakyrkan.  Man fortsätter genom det nya bostadsområdet Strandängen och mellan koloniområdet Eklundshov och gammalt stationshus.  När man kommer fram till Trånghallabacken viker man in i Granbäcksskogen. När man kommit till Sjöåkra finns på höger hand en väg ner till en brygga där man kan bada. En alternativ väg till Sjöåkra är genom Berghalla och sedan genom skogen. Då är man också nära Tjuvanabben med fin utsikt över Vättern och som är en bra rastplats.  

Image
Image
Image
Image
Image

I Sjöåkra följer leden Lillåns ravin fram till en grillplats varefter man skall över till KFUM-gården Vidablick och huvudbyggnaden där man tar in på en stig som också är motionsspår.  Stigen leder till Domsands hamn och badplats. Här gick för ca 100 år sedan vägen mellan Bankeryd och Habo. Längre fram passerar man en campingplats på vänster sida och Fiskebäcks kapell på höger. Vi skall tillbaka till Bankeryds samhälle genom att åter korsa Domneåns ravin men här är sidorna brantare. I Bankeryds centrum finns service av många slag. Där finns järnvägsstation och regionaltågen tar cyklar i mån av plats utan extra kostnad. Från centrum når man lätt Atttarps bassängbad. Det når man via Attarpsvägen och om man fortsätter en bit till på den kan man komma till Bankeryds kyrka och hembygdsgården som är en trevlig rastplats. Från centrum fortsätter leden upp mot villaområdet Torp. Det är en 3 km lång stigning förbi Nyarpsskolan. Om man vill undvika den stigningen kan man efter att ha åkt över järnvägen fortsätta cykelvägen utefter järnvägen så kommer man på den led man tidigare åkt. Efter Eklundshov går leden ner mot sjön där den stora gula byggnaden är Eklundshovs vattenverk som fungerade mellan 1933 och 1958. Det finns alla möjligheter till en trevlig tur. Lycka till! 

BRA ATT VETA OM TUREN: