Årsmöte 2023

VarbergskretsenVarbergskretsen

Cykelfrämjandet i Varberg

bjuder in alla medlemmar till
ÅRSMÖTE
torsdag den 30 mars 2023
kl 18.00 Eskilsgatan 8a
Förhandlingar enligt stadgarna

Ev frågor, som ska behandlas på årsmötet sändes in till
Elisabeth Hagberg
Trönningenäsvägen 31
432 94 Varberg senast
den 18 mars 2023

Lisbet Klasson visar bilder från tidigare cykelturer i cykelfrämjandet
i Varberg och från flera CTV (cykelturistveckor)
Vi bjuder på smörgåstårta

Hjärtligt välkomna!

Dela!