Vi undersöker cykelvägarna

VarbergskretsenVarbergskretsen

Vi är några stycken från cykelfrämjandet som har börjat göra en cykelvägsanalys. Vi cyklar och undersöker några cykelstråk i Varberg utifrån aspekter som säkerhet, genhet och komfort. I slutet av maj kommer vi att presentera det vi kommit fram till för en tjänsteman och en politiker och även cykla tillsammans med dem för att påverka till en bättre cykelinfrastruktur i Varberg.

Kontakta oss gärna om du har synpunkter och problem med cykelvägar här i stan.

Elisabeth Hagberg 070-558 36 27 mail [email protected]
Ingemar Johansson 073-061 73 73 mail [email protected]

Dela!