Trafiksäkerhetsarbetet är grundläggande för Cykelfrämjandet för att skapa en säkrare trafikmiljö för oskyddade trafikanter. Vi arbetar på alla nivåer för en trafiksäker miljö.

Att tänka på själv

  • Att cykeln är försedd med minst en fungerande broms
  • Att du har reflexer och ringklocka. Cyklar du i mörker skall du ha bra belysning framåt och ett fast rött ljus bakåt. Med andra ord du skall ha en “laglig”cykel
  • Att du regelbundet underhåller din cykel
  • Att följa trafikreglerna
  • Att visa signal när du svänger och bromsar kraftigt
  • Att köra lugnt, kontrollerat och säkert

Vad krävs för en trafiksäker miljö för cyklister?

  • Separerade, raka cykelbanor fria från hinder
  • Låga hastigheter för övrig trafik
  • Gott underhåll

I Sverige har arbetet med Nollvisionen starkt präglat trafiksäkerhetsarbetet. Cykelfrämjandet framhäver att åtgärder kring nollvisionsarbetet inte får ge resultatet ett minskat cyklande, då hälsoeffekterna i studier starkt överväger eventuella risker som cyklist. Naturligtvis måste ett ökat cyklande och en ökad säkerhet gå hand i hand.