UppsalakretsenUppsalakretsen

Sopsaltaren gör succé

Uppsala har äntligen begåvats med sopsaltare. Två stycken! De har inneburit ett enormt lyft för cykling vintertid. När snön och kyla till slut kom gjorde de asfalten snöfri och våt, trots att det var kallare än minus tio grader. De visar också brister i hur man bygger gång- och cykelbanor.

SopsaltareFram550

En plog framtill gör att man kan ta bort stora mängder snö och borsten på släpvagnens framsida kan ägna sig åt finputsningen.


SopsaltareBak550w

Längst bak sprider dysor ut saltlake. Det vore spännande att veta om det innebär mer saltmängd totalt än med grus, som ju är saltat för att inte frysa ihop på lagret. I vilket fall som helst är en cyklist mer beroende av snöfri asfalt än vad bilar och lastbilar är. Borstens bredd gör att gc-banan får tas i två vändor.

KartaSopsaltaren550w

Kartan visar var sopsaltaren kört under mellandagarna. Det sker längs de stora cykelstråken in mot centrum.

SopsaltarenMimmiEkholms550w

Rent, snyggt, inget grus i kurvan.

SopsaltarenEkonomicum550w

Förbi Ekonomicum har gc-banan krympt till 3,6 meter, trots att det finns plats för snövallar vid sidan om.

SopsaltarenDagHsvag550w

På Dag Hammarskjölds väg verkar det som om sopsaltaren har kört fram och tillbaka. Vi har inga uppgifter om vilka bredder maskinen klarar. Här har femmeters gc-bana blivit 4,70 m bred. Vid Valsätra fotbollsplaner klarar den så smalt som 2,4 meters bredd.

BroBaerbyleden550w

Blir den våta cykelbanan glaserad när det blir ännu kallare? Nej, det verkar inte så! På Vattholmavägens bro över Bärbyleden har det frostat. Man ser skarven mellan fri bro och bana på mark. Friktionen har inte försvunnit. Det verkar som om fukten är för tunn. Asfalten här är dock inte den slätaste varianten.

minus10-6gc-bana550w

Minus 10,6 grader och ändå har asfalten på cykelbron över Librobäcken friktion.

SopsaltarenGlunten550w

Den upprustade gc-banan vid Science Park är svart, slät och fin. Sopsaltningen visar tydligt vissa brister på cykelbanor. Här ett särskilt djupt liggande telebrunnslock.

langsgandeSprickor550w
Tydligt utmärkta längsgående tjälsprickor. Vanliga på cykelbanor med otillräckligt underarbete.

 

 

 

svallisGlunten550w

I januari kom det mer snö och sedan tö. Eftersom gc-banan ligger platt på marken så att säga, började smältvatten från snövallarna att rinna in över gc-banan. Ganska snart var saltet bortsköljt och vattnet frös till is.

svallisHPLgluntenAckis550w

Smältvatten kan rinna in från angränsade gångbanor som lutar mot gc-banan. Eftersom Uppsalas vinterväder gärna pendlar kring nollstrecket är detta inte bara ett problem vid vårvinterns dagsmeja, utan kan återkomma flera gånger under vintern.

svallisSlottetHPL550w

Här följer gc-banan markprofilen runt busshållplatsen invid Carolina ner mot slottsbacken. Därför är det också ett tvärfall (åt sidan). Följden blir en glasering när saltet sköljts bort. Särskilt lömskt eftersom gc-banan är doserad, man vill sakta in innan korsningen och gc-banan har svängt in bland träden bakom busshållplatsen och kommit en bit från gatubelysningen.

sallisSlottet550w

Längs slottsbacken mot Botaniska trädgården blir skillnaden tydlig mellan gc-bana och gata. Medan smältvattnet på gatan rinner åt sidan till rännstenen, rinner smältvattnet från snövallen över gc-banan och fryser. Ja, i princip rinner allt smältvatten från hela backen ut över gc-banan. Men inte ut på gatan, för gatans välvda plan gör att vattnet stannar i rännstenen. (Inte så mycket att man blir nerskvättad, hoppas man)