Årsmöte 2021 Cykelfrämjandet Storstockholm

StorstockholmskretsenStorstockholmskretsen

Cyklister i rusningstid

Bästa medlem,

Välkommen till årsmöte 2021 för Storstockholmskretsen. Vi hoppas innerligt att vi snart kan få träffas fysiskt igen, men även den här gången genomför vi årsmötet digitalt. Tillsammans går vi genom verksamheten som varit och utser vår nya styrelse.

Datum och tid: Torsdagen den 8 april kl 19.00–21.00
Plats: Digitalt möte med datorprogrammet Zoom. Programmet är gratis och kan laddas ned på zoom.us.
Möteslänk: https://us02web.zoom.us/j/83439261247?pwd=dVBreFZVSDJIcGo1Uy9SWDFIdURBdz09
Mötes-ID: 834 3926 1247
Lösenord: Stockholm

Anmälan: Anmäl dig till årsmötet via den här länken.
Om du har några funderingar eller undrar om en sen anmälan är möjlig kan du höra av dig till [email protected]

Nedan finner du dagordningen och möteshandlingarna för årsmötet.

Varmt välkommen!
Styrelsen för Cykelfrämjandet i Storstockholm

 

Dagordning för årsmöte den 8 april 2021

Cykelfrämjandets krets i Storstockholm

Dagordning

 1. Justering av röstlängd
 2. Fråga om mötet är i laga ordning utlyst
 3. Val av ordförande för sammanträdet
 4. Val av sekreterare för sammanträdet
 5. Val av två personer att jämte ordförande justera dagens protokoll
 6. Styrelsens årsberättelse (verksamhetsberättelse)
 7. Revisorns berättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Övriga frågor, som skall behandlas enligt stadgarna
 10. Bestämmande av antalet ledamöter i styrelsen för kommande år
 11. Val av ordförande och övriga ordinarie styrelseledamöter jämte suppleanter
 12. Val av revisor och revisorssuppleant
 13. Val av valberedning
 14. Val av ombud till riksföreningens allmänna sammanträde
 15. Mötets avslutande

Möteshandlingar

Verksamhetsberättelse 2020
Förvaltningsberättelse verksamhetsår 2020
Resultaträkning med förklaringar
Valberedningens förslag till årsmötet 2021

 

Foto ovan: Gemma Evans / Unsplash

Dela!