Årsmöte 2020 Cykelfrämjandet Storstockholm

StorstockholmskretsenStorstockholmskretsen

Cykel lutar mot en vägg i Gamla stan

Bästa medlem,

Välkommen till Årsmöte 2020 för Storstockholmskretsen. Årsmötet skulle ursprungligen hållits i mars, men med anledning av Covid-19 sköts det upp. Eftersom det fortfarande inte är säkert att träffas genomför vi årsmötet digitalt. Tillsammans går vi igenom året som varit och utser vår nya styrelse.

Datum och tid: Torsdagen den 15 oktober kl 18.00–20.00
Plats: Digitalt möte med datorprogrammet Zoom. Programmet är gratis och kan laddas ned på https://zoom.us.  Länk för att ansluta skickas per e-post före mötet. För den som är osäker på tekniken finns möjlighet att testa den 8 oktober kl 19.00
Anmälan: Anmäl dig till årsmötet senast tisdag den 13 oktober via den här länken.

Har du några funderingar eller undrar om en sen anmälan är möjlig kan du höra av dig till [email protected]

Nedan finner du dagordningen och möteshandlingarna för årsmötet.

Om du vill skicka en motion till mötet eller föreslå en kandidat för styrelsen – mejla styrelsen eller kontakta valberedningen via [email protected] senast den 8 oktober.

Varmt välkommen!
Styrelsen för Cykelfrämjandet i Storstockholm

 

Dagordning för Årsmöte den 15 oktober 2020

Cykelfrämjandets krets i Storstockholm

Dagordning

 1. Justering av röstlängd
 2. Fråga om mötet är i laga ordning utlyst
 3. Val av ordförande för sammanträdet
 4. Val av sekreterare för sammanträdet
 5. Val av två personer att jämte ordförande justera dagens protokoll
 6. Styrelsens årsberättelse (verksamhetsberättelse)
 7. Revisorns berättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Övriga frågor, som skall behandlas enligt stadgarna
 10. Bestämmande av antalet ledamöter i styrelsen för kommande år
 11. Val av ordförande och övriga ordinarie styrelseledamöter jämte suppleanter
 12. Val av revisor och revisorssuppleant
 13. Val av valberedning
 14. Val av ombud till riksföreningens allmänna sammanträde
 15. Mötets avslutande

Möteshandlingar

Årsredovisning för CF Storstockholmskreten 2019
Revisionsberättelse 2019
Verksamhetsplan 2020
Verksamhetsberättelse_CF_2019
Resultaträkning 2019 med förklarande text och 2018
Valberedningens förslag till årsmötet 2020

Dela!