Cykelturer Storstockholm 2020

StorstockholmskretsenStorstockholmskretsen

Cykla med Cykelfrämjandet 2020. Se listan nedan över alla cykelturer som anordnas i Storstockholmsområdet.

Med anledning av coronavirusets utbrott.
Att cykla är en ovanligt bra fysisk aktivitet ur smittosynpunkt. Det sker utomhus och utan närkontakt. Stanna hemma vid minsta symtom. Håll ordentligt avstånd vid gruppcykling och iakttag Folkhälsomyndighetens rekommendationer och krav.

Här kan du läsa mer: cykelturer_2020.pdf

Dela!