Kallelse till Årsmöte 2020 för Cykelfrämjandet i Storstockholm

StorstockholmskretsenStorstockholmskretsen

OBS! Årsmötet uppskjutet p g a covid-19 (coronavirus). Läs mer

Bästa medlem,
Välkommen till Årsmöte 2020 för Storstockholmskretsen vid Fältöversten i centrala Stockholm. Tillsammans går vi igenom året som varit, utser vår nya styrelse och blickar framåt mot Cykelåret 2020. Givetvis bjuder kretsen på dryck och enklare mat.

I samband med årsmötet har vi också bjudit in Veronica Hejdelind från Arwidssonstiftelsen som pratar om deras projekt med att ta fram en cykelövningspark. Läs mer om projektet här.

Datum och tid: Torsdagen den 19 mars kl. 18.00-20.00 (insläpp kl. 17.30)
Plats: Östermalms Föreningsråd, Sal 1, Valhallavägen 148.
Anmälan: Anmäl dig till årsmötet senast fredag den 13 mars via denna länk

Om du har några funderingar eller undrar om en sen anmälan är möjlig kan du höra av dig till [email protected]

Dagordningen för Årsmötet och övriga handlingar kommer att publiceras på kretsens hemsida cykelframjandet.se/storstockholm senast den 16 mars.

Om du vill skicka en motion till mötet eller föreslå en kandidat för styrelsen – mejla styrelsen eller kontakta valberedningen via [email protected] senast den 13 mars.

Vi har fått in en spännande inbjudan till fyra dagars cykling i Östra Nyland, Finland. Anmälan öppnar 20 mars. Läs mer cykelturen här.
Varmt välkommen!
Styrelsen för Cykelfrämjandet i Storstockholm


Dagordning för Årsmöte den 19 mars 2020
Cykelfrämjandets krets i Storstockholm

Dagordning
1. Justering av röstlängd
2. Fråga om mötet är i laga ordning utlyst
3. Val av ordförande för sammanträdet
4. Val av sekreterare för sammanträdet
5. Val av två personer att jämte ordförande justera dagens protokoll
6. Styrelsens årsberättelse (verksamhetsberättelse)
7. Revisorns berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Övriga frågor, som skall behandlas enligt stadgarna
10. Bestämmande av antalet ledamöter i styrelsen för kommande år
11. Val av ordförande och övriga ordinarie styrelseledamöter jämte suppleanter
12. Val av revisor och revisorssuppleant
13. Val av valberedning
14. Val av ombud till riksföreningens allmänna sammanträde
15. Mötets avslutande

Dela!