Höstmöte med extra allmänt sammanträde 12 november 2019

StorstockholmskretsenStorstockholmskretsen

Välkommen på ett höstmöte med extra allmänt sammanträde.
Tisdagen den 12 november 2019.

Elsparkcyklar
Fluga eller något som kommer att stanna?
Bra och smart eller ett laglöst land?
El-spark-cyklar. Är det en cykel?
Ska vi bannlysa de eller välkomna som medlemmar i Cykelfrämjandet?
Som många gånger förr när det kommer något nytt eller nygammalt väcker det känslor och funderingar. Elsparkcyklar är verkligen inget undantag. Med tanke på att de körs i cykelbanorna, och även parkeras i cykelbanorna. De har två hjul och är ett balansfordon. Många resor är kortare sträckor och smidigheten anges som ett skäl av de som åker. Allt detta är väldigt likt vanliga cyklar. Vi tar och djupdyker i ämnet elsparkcyklar.

Extra allmänt sammanträde
På senaste årsmötet röstade vi om ändring av stadgarna för att ändra kretsens geografiska område till hela Stockholms län. Nu tänkte vi ta ett extra allmänt sammanträde om det för att göra saken slutgiltig. Därav är detta även en kallelse till extra allmänt sammanträde.

Givetvis bjuder kretsen på dryck och enklare mat.

Datum: Tisdagen den 12 november 2019
Tid: Klockan 18.00-20.30 (insläpp ca kl. 17.30)
Plats: Tyréns, Peter Myndes backe 16, Stockholm (nära Slussen)

Tidsplanen för kvällen blir som följer:
17.30 Dörrarna öppnas
18.00 Extra allmänt sammanträde
Paus
Elsparkcyklar

Anmälan vill vi gärna ha i följande formulär: https://forms.gle/rqxFL88874GbJden7
Senast torsdagen den 7 november behöver vi din anmälan.

Om du har några funderingar eller undrar om en sen anmälan är möjlig kan du höra av dig till [email protected]
eller ringa ordförande på: 070-273 08 84

Dagordning för extra allmänt sammanträde

  1. Justering av röstlängd
  2. Fråga om mötet är i laga ordning utlyst
  3. Val av ordförande för sammanträdet
  4. Val av sekreterare för sammanträdet
  5. Val av två personer att jämte ordförande justera dagens protokoll
  6. Övriga frågor, som skall behandlas enligt stadgarna
    1. Beslut om proposition – Ändring av stadgar enligt föregående årsstämma
    2. Inkomna motioner

Proposition nya stadgar

Föreslagna nya stadgar i sin helhet

Nuvarande stadgar

Om du vill skicka en motion till extra allmänt sammanträde är du välkommen att mejla styrelsen senast den 5 november på [email protected]

Varmt välkommen!

Dela!