Remissvar från Cykelfrämjandets Storstockholmskrets på Hastighetsplan Bromma, Rinkeby-Kista, Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Skarpnäck.

StorstockholmskretsenStorstockholmskretsen

Cykelfrämjandet (CF) har blivit ombedda att inkomma med remissvar för Hastighetsplan Bromma, Rinkeby-Kista, Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Skarpnäck.

Cykelfrämjandet välkomnar att staden uppmärksammar hastigheterna på stadens gator. Hastighetsbegränsning är en viktig del av trafiksäkerhetsarbetet, men även ett viktigt verktyg vad gäller luftföroreningar, buller, gatornas attraktivitet och inte minst förmåga att utgöra en plats för vistelse.

Läs hela remissvaret här Remissvar hastighetsplan Årsta, Bromma mfl.

Dela!