Säkra och trygga skolvägar

StorstockholmskretsenStorstockholmskretsen

Vi i Storstockholms lokalkrets lämnade in synpunkter på remissversionen av Plan för säkra och trygga skolvägar i Stockholms stad under hösten 2015. Den 5 september 2016 godkände Kommunfullmäktige i Stockholm Plan för säkra och trygga skolvägar. Planen syftar till att trafikmiljöerna i skolornas närhet ska vara säkra och trygga samt att resor till och från skolan i högre grad ska ske utan bil. Planen är en del av konkretiseringen av framkomlighetsstrategin och en fördjupning av trafiksäkerhetsprogrammet.

En sammanställning av remissynpunkterna och slutversionen av Plan för säkra och trygga skolvägar kan ni läsa här: Stockholms stad- säkra och trygga skolvägar.

Dela!