Valberedningens förslag

StorstockholmskretsenStorstockholmskretsen

Valberedningen har gjort en justering av sitt förslag som nu blir så här:

Ordförande i styrelsen

  • Zacharias Elinder, 1 år, omval

Styrelsens övriga ledamöter

  • Linda Kummel, 2 år, omval
  • Lars Strömgren, 2 år, omval
  • Frej Connolly, 1 år, nyval

 Styrelsesuppleanter

  • Birgitta Myhrman, 1 år, omval
  • Peter Kronborg, 1 år, omval
  • Johanna Qvartofdt, 1 år, nyval

Ordinarie revisor

  • Gunvor Hertz, 1 år, omval

Revisorssuppleant

  • Jane Frigell, 1 år, omval

Dela!