Arbetsgrupper

StorstockholmskretsenStorstockholmskretsen

Vi har börjat dela upp arbetet i Trafikgruppen i arbetsgrupper. Trafikgruppen växer och vi vill kunna ägna oss mer åt detaljer. Om du är intresserad av någon av grupperna och/eller har idéer till fler arbetsgrupper så är det bara att höra av sig till Frej eller till [email protected].Om arbetsgrupperna börjar fungera bra så kommer Trafikgruppen att ha möte mindre ofta än ett i månaden. Arbetsgrupperna får hitta sina former själva, men jag tänker mig 4-6 möten om året och däremellan intensiva diskussioner via email och/eller Facebook.

Vi tänker oss en arbetsgrupp för varje kommun. Än så länge har vi bara en och det är Stockholms Stad.
För att kunna bilda fler såna arbetsgrupper så behöver vi någon som ansvarar för respektive kommun, håller ihop arbetsgruppen etc. Det har vi hittills inte hittat inom den nuvarande Trafikgruppen.
Det finns två kommuner som särskilt skulle behöva en arbetsgrupp. Solna har rykte om sig att vara sämst i länet på cykelmiljö och är genomfartskommun för många. Vi är flera som gärna skulle delta i en Solna-grupp, men ingen som vill ta på sig huvudansvaret. Nacka svarade positivt på vårt utskick i somras men vill gärna ha en lokal grupp att skicka remisser till.

Vi har också en arbetsgrupp för regionala cykelleder. De drivs av länsstyrelsen, men det är kommunerna som bygger och underhåller cykelbanor och skyltning med varierande entusiasm. Förutom att komma med synpunkter på ledernas dragning, skyltning och utseende kan vi också åta oss uppgiften att hjälpa länsstyrelsen att driva på kommunerna. Den gruppen får alltså samarbeta med alla de andra grupper.

/Per T Eriksson

Dela!