Våra synpunkter på nya Slussen

StorstockholmskretsenStorstockholmskretsen

StorStockholmskretsen f d ordförande Karin Bagge har kommenterat Slussen i SVT ABC.

Att slussen byggs om innebär en fantastisk möjlighet att förbättra denna knutpunkt i staden för Stockholm cyklister.
För många finns inga alternativa passager, därför är det så viktigt att Slussen känns trygg, är säker, och en bekväm plats att passera för samtliga cyklister.

Cyklar och bussar

Den allvarligaste olycksrisken för cyklister är konflikten mellan cyklist och svängande tungt fordon. Detta beror på att en cyklist som är snett framför eller bredvid ett tungt fordon inte syns från förarplatsen. Därför måste såväl busshållplatser som korsningar utformas så att cyklarna framförs på separat cykelbana väl avskild från busskörfälten. Nya Slussen har i stället cykelfält mellan busshållplats och körbana på flera ställen (Södermalmstorg och Katarinavägen).

Cykelbanornas kapacitet

Enligt stadens cykelplan skulle bredden vid högre flöden vara för:
Enkelriktad bana: 3,25 m
Dubbelriktad bana: 4,5 m
Cykelfält: 3,0 meter
Eftersom man uppskattar att 50 000 – 100 000 cyklister kommer att passera Slussen varje dygn är det väsentligt att dessa mått respekteras. Stockholms Framkomlighetsstrategi innebär att tillräckligt gatuutrymme disponeras för att säkerställa cykelflödet.
Nya Slussen har cykelfält som är så smala som 1,00 meter (Katarinavägen).

 

Cyklar och gående

Enligt Stockholms Framkomlighetsstrategi disponeras gatuutrymmet i första hand av gående och först i andra hand av cyklister. I enlighet med detta är det viktigt att bekväma, separata och säkra gångbanor anordnas så att de gående inte kommer i konflikt med cyklister. Detta är särskilt viktigt att iakttaga vid busshållplatser och i korsningar. Detta kan sägas ha ”lösts” med cykelfälten ovan. Men det finns andra ställen där konflikter finns, framförallt på den nya bro som går utmed tunnelbanebron, och dess korsningar. Där finns dessutom en rejäl backe som drar upp hastigheterna.


Säkerhet

Det måste finnas möjlighet för ovana cyklister att våga passera Slussen. Många väljer idag bort alternativet att cykla eftersom de inte ser något säkert sätt att cykla förbi knutpunkten Slussen. För att mer än fördubbla antalet cyklister till 2030, i linje med Cykelplanen, Framkolighetsstrategis, den politiska viljan och allmänna opinionen så måste den nya slussen bli en attraktiv, och trygg plats både för pendlare, mer ovana cyklister, lådcyklister, flanörcyklister. Först då kan vi skapa den en bra cykelstad.

Dela!