Det våras för cykeln!

StorstockholmskretsenStorstockholmskretsen

Stockholm och Mälardalen står i sin skiraste vårskrud och för oss som cyklar är det en härlig tid. Samtidigt blir vi nu också påminda om hur mycket arbete som kvarstår för att cykeln ska bli ett verkligt jämbördigt (och attraktivt) transportalternativ för alla stockholmare.

Cykelbanor behöver städas och underhållas efter vintern, trängseln är på många håll stor och regionens cykelnätet är fortfarande bristfälligt sammanlänkat. Behovet av en vital och cykelfrämjande organisation har därför knappast varit större än i Stockholm 2015!

Trots dessa olika utmaningar blåser det medvind för vår organisation just nu. Antalet medlemmar i Storstockholm ökar och de frågor vi driver har verkligen klättrat upp på den politiska agendan. Det gör att vi i den nya styrelsen för CF Storstockholm med tillförsikt ser fram emot ett händelserikt år.

Under 2015 kommer kretsens fokus att ligga på att stärka vår befintliga, grundläggande verksamhet i form av cykelkurser, turverksamhet och trafikpolitiskt arbete. Genom detta arbete kan Cykelfrämjandet synas och höras på våra gator, på kommunkontor, i remissvar och i mediedebatten Det ställer stora krav på en ideell organisation som vår och för att vi ska lyckas måste vi bli ännu bättre på att tillvarata det engagemang och intresse som finns hos dig som medlem.

Våra ordinarie cykelturer och kurser rullar vidare och vårt lobbyarbete naturligtvis på. Har du idéer eller vill på ett mer aktivt sätt vill hjälpa till i arbetet framöver – hör gärna av dig till oss i styrelsen eller till någon av våra arbetsgrupper. Ditt stöd behövs!

//Zacharias Elinder, ordförande i CF Storstockholm

Dela!