Starta cykelkurs

Är du intresserad av att starta en cykelkurs för nybörjare? Kontakta oss så hjälper vi dig! Tillsammans med andra aktörer anordnar vi kurser för ungdomar och vuxna som aldrig har fått chansen att lära sig cykla.  

I samarbete med andra aktörer såsom kommuner, stadsdelar, studieförbund och bostadsbolag anordnar vi cykelkurser på olika håll i landet. Kurserna riktar sig personer som är 13 år och uppåt och som inte kan cykla eller som har väldigt begränsade cykelkunskaper. Att lära sig cykla kan vara en väg in samhället och kurserna kan också bidra till förbättrade framtida jobbchanser dels för att mobiliteten ökar och även för att vissa arbetsgivare kräver cykelkunskaper. Kurserna ger även deltagarna möjlighet att lära känna sitt närområde och träna på Svenska. Vi arbetar bland annat med:

  • Kurser på asylboenden och skolor
  • Återkommande kurser (öppna för allamänheten)
  • Prova på-kurser
  • Utbildning av instruktörer

Du kan också bli volontär/intruktör på våra kurser. Läs mer här.

Kontakt

Vill du samarbeta med oss eller vill du att vi ska starta en kurs i din kommun? Kontakta oss på [email protected]