Cykelfrämjandets Kommunvelometer

Cykelfrämjandets Kommunvelometer är en granskning och jämförelse av kommuners arbete med cykelfrågor. De deltagande kommunerna får en rapport som både beskriver kommunens nuläge och hur den står sig i förhållande till andra kommuner, samt konkreta rekommendationer om inom vilka områden förbättringar kan ske.

Kommunvelometern startade 2010 och har sedan dess granskat de deltagande kommunerna ur ett cykelperspektiv. För varje år ansluter sig fler kommuner. I enkäten för 2017 deltog totalt rekordhöga 50 kommuner från hela Sverige.

Årets cykelfrämjarkommun 2017: Lund
På SKL:s nationella cykelkonferens i Jönköping presenterades årets vinnare av Cykelfrämjandets Kommunvelometer: Lund.

Kommunen har deltagit i granskningen samtliga år förutom granskningens första år, 2010. Lund har genom åren varit en av de ledande kommunerna och ran­kades även högst 2016, 2014 samt 2012, då förstaplat­sen delades med Malmö. Lunds höga placeringar genom åren är ett bevis på kommunens systema­tiska och långsiktiga arbete med cykelfrågor. Lund får full poäng inom samtliga delområden förutom befintlig infrastruktur och information och mark­nadsföring. Stort grattis till Lund!

Malmö kommer på en andraplats, följt av Uppsala, Nacka och Luleå.

ÅrgångÅrets CykelfrämjarkommunRapporten
2017LundLadda ner
2016LundLadda ner
2015MalmöLadda ner
2014LundLadda ner
2013MalmöLadda ner
2012Malmö & LundLadda ner
2011MalmöLadda ner
2010VarbergLadda ner