Riksstyrelsen

[email protected]

lars-stromgren-portrattLars Strömgren
Ordförande
Stockholm
073-655 45 82
[email protected]
Samhällsplanerare och civilekonom med stort intresse för opinionsbildning kring cykling. Lars är vald till ordförande för fjärde året i rad, han har skapat ett stort nätverk med olika cykelaktörer och är även ordförande för paraplyorganisationen Svensk Cykling samt vice-president i European Cyclists’ Federation. Lars figurerar flitigt i svenska medier, driver cykelpolitiken framåt och representerar föreningen i många olika sammanhang.
arijana-marjanovic-portrattArijana Marjanovic
Vice-ordförande
Stockholm
073-755 26 12
[email protected]
Flerspråkig föreningsmänniska som arbetar i solidaritetsorganisationen och secondhandbutiken Emmaus, där hon även har suttit i styrelsen. Arijana har bred föreningserfarenhet från Amnesty, Civis, Svalorna Latinamerika och Kristna fredsrörelsen och är invald som vice ordförande i Cykelfrämjandet för andra året i rad. Hon skriver även för tidningen Cykling och är initiativtagare till olika evenemang för föreningen, som Pridefestivalen och Almedalsveckan.
Allan Hedlund
Styrelseledamot
Malmö
[email protected]
Året-runt-cyklist som har bytt från en vanlig tvåhjulig cykel till en trehjulig lastcykel. Sen Allan drabbades av Stroke 2003 har han ägnat ideella krafter inom Strokeförbundet, där han är
ledamot i riksstyrelsen, ordförande i Skånes samt Malmös strokeföreningar och kassör i Europeiska Strokealliansen. Han är även aktiv i nätverket Malmö mot Diskriminering och kombinerar sitt engagemang i Cykelfrämjandet med sitt intresse för tillgänglighets- och diskrimineringsfrågor.
kent-larsson-portrattKent Larsson
Styrelseledamot
Alingsås
073-633 93 66
[email protected]
Kent Larsson är datakonsult med stort intresse och kunskap i ekonomi, ett område där han har visat sig vara en stor tillgång för styrelsearbetet. Han är Cykelfrämjare sen tonåren och var med och startade Göteborgskretsen där han för närvarande är revisor. Han haft ett flertal kassörs- och revisorsuppdrag i olika föreningar och är invald i Cykelfrämjandets riksstyrelse för andra året i rad.
Christine Nelsen-Thuresson
Styrelseledamot
Stockholm
070-687 78 68
[email protected]
Christine Nelsen-Thuresson är 52 år gammal och bor i Stockholm. Hon har varit engagerad i Cykelfrämjandet sedan 2 år och varit engagerad cykelinstruktör. Hon är amerikanskfödd och driver ett företag inom översättning. Hon har stor erfarenhet av ideellt engagemang, främst från USA, och är känd för sitt driv och engagemang. I Cykelfrämjandet känner hon mest för cykelkurserna, en verksamhet hon håller högt.
Jöran Fagerlund
Styrelseledamot
Göteborg
073-645 00 52
[email protected]
Jöran Fagerlund är 45 år, bor i Göteborg, och har en lång föreningsbakgrund och ett långt politiskt engagemang. Sedan år 2015 är Jöran Fagerlund ordförande för Kretslopp och vattennämnden i Göteborg och 1:e vice ordförande i det kommunala bolaget Higab. Under fyra år satt Jöran som styrelseordförande för Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag – Bostads AB Poseidon och tio år i Miljö- och klimatnämnden i Göteborgs Stad, varav två år som ordförande. Han är utbildad grafisk formgivare, filmare och fotograf med intresse även för kommunikationsfrågor. Han brinner främst för politiska påtryckningar för ökad infrastruktur och göra att få cykeln till ett transportmedel både vid korta och längre resor, exempelvis genom att kunna ta med cykeln på SJ:s tåg.
Gustaf Lindqvist
Styrelseledamot
Sundsvall
[email protected]
Gustaf Lindqvist är 34 år gammal och bor i Sundsvall. Han arbetar som systemutvecklare. Han beskrivs som positiv och entusiastisk och är delaktig i den pågående nystarten för Sundsvallskretsen. I Cykelfrämjandet vill han arbeta med att förbättra cykelinfrastrukturen i vardagen.
Jakob Hammarbäck
Styrelseledamot
[email protected]
Rune Karlberg
Styrelseledamot
[email protected]
Tobias Adolfsson
Styrelseledamot
Stockholm
[email protected]

Revisorer

[email protected]

René Heunen
Malmö
076-394 90 56
[email protected]
Gunvor Hertz
Stockholm
076-119 46 08
[email protected]
Marja Hillerström
Suppelant
Stockholm
073-972 44 94
[email protected]

Valberedning

[email protected]

Ian Fiddies
Sammankallande
Göteborg
073-924 23 41
[email protected]
Eva-Lind Båth
Stockholm
076-816 55 29
[email protected]
Bodil Sonesson
Malmö
070-631 99 66
[email protected]