Vill du samarbeta med oss?

I dagsläget ordnar vi cykelkurser för vuxna i samarbete med många olika kommuner och stadsdelar runt om i Sverige. Kurserna innehåller både praktiska och teoretiska moment med information om exempelvis trafikregler. Förutom att cykelkunskap kan leda till arbete så leder det även till ökad frihet, integration, jämlikhet och jämställdhet. Att fler lär sig cykla bidrar även till att förbättra miljön. Kurserna ger även deltagarna möjlighet att lära känna sitt närområde och träna på Svenska.

Vi arbetar bland annat med:

  • Kurser på exempelvis asylboenden eller på skolor
  • Återkommande kurser öppna för alla på våra olika kursplattformar
  • Prova-på kurser
  • Utbildning av instruktörer

Framgången för cykelkurserna är helt beroende av bra relationer med kommuner, stadsdelar och andra organisationer och vi är alltid intresserade av nya samarbeten.

Vill du samarbeta med oss eller vill du att vi ska starta upp en kurs i din kommun? Kontakta oss på [email protected]

För mer information om projektet Frihet på Cykel och hur du kan bli volontär.