Upplev glädjen och friheten på cykel

Freedom on a bike

Foto: Alice Garreth-Jones, Kontinent Agency

Frihet på cykel är Cykelfrämjandets satsning för att få fler att uppleva glädjen och friheten med cykling.

Cykelfrämjandet har sedan några år tillbaka genomfört “Lär dig cykla” kurser för vuxna runt om i landet och med tiden har både intresset och behovet av kurserna ökat. Som ett svar på detta startades projektet Frihet på cykel 2016 som verkar som en katalysator i arbetet med att starta nya kurser. Frihet på cykel stöds av Svenskt Friluftsliv, och vänder sig i första hand till ungdomar och vuxna som inte kan cykla men även till barn.

Vårt mål är att engagera lokala volontärer som cykelinstruktörer som vi utbildar och guidar. Förutom att lära sig att cykla får deltagarna utbildning i trafikregler, kartläsning och de får möjlighet att upptäcka närområdet på cykeln. Den ökade mobiliteten är ett utmärkt och billigt sätt att ta sig till jobb, skola och fritidsaktiviteter samt att komma ut i naturen.

Det gångna året har vi även vänt oss till olika boenden för nyanlända och har genomfört flertalet kurser med familjer och ungdomar. Vårt mål är att cykelkunniga på boenden ska kunna utbilda sig till instruktörer vilket skapar långsiktighet och hållbarhet. Det möjliggör också en aktivitet med ansvar vilket många saknar under asyltiden. Kurserna kan också bidra till förbättrade framtida jobbchanser dels för att mobiliteten ökar, dels för att vissa arbetsgivare kräver cykelkunskaper.

Under juni 2016 gjorde två fotografer från Kontinent Agency, Alice Garrett-Jones och Jakob Rosen en kortfilm om Frihet på Cykel som ni kan se här.

video-cykel 

Är du intresserad av våra kurser? Hör av dig till frihetpacykel[email protected]

Vi som jobbar i projektet:

Isabella Thöger [email protected]

Elisabeth Kempe [email protected]

Anna Asplind [email protected]


Frihet på cykel arrangeras med medel från Svenskt Friluftsliv, Svenska Postkodstiftelsen och Trafikverket