Om cykelkurser

om-cykelnCykelkurser för vuxna


Vill du kunna cykla till jobbet eller till studierna? Ta en cykeltur med vänner eller familj? Eller kanske lära dig cykla för att kunna söka jobb inom till exempel hemtjänsten eller posten?

cykelkalendernCykelkurser för barn


Att cykla är tätt sammankopplat med en frihetskänsla och Cykelfrämjandets cykelkurser för barn syftar till att inspirera och visa barnen hur roligt det kan vara att cykla.

kladselVill du bli cykelinstruktör?


Som instruktör kan du välja mellan att vara huvudledare och då ansvara för en kurs, eller hjälpledare då du visar deltagarna vår metod för cykling, peppar och hjälper till med praktiska saker.

Frihet på Cykel


Cykelkurser är något som ordnas i flera olika länder av lokala cykelföreningar eller andra organisationer. Här hittar du länkar till olika cykelkurser i andra länder.

trafiklosningarMaterial om cykelkurser


Här hittar du mer samlat material kring cykelkurser som du kan använda för att öka din kunskap i ämnet, ta del av andras erfarenheter eller som praktisk stöd om du själv vill hjälpa andra att lära sig cykla.

cykelturismCykelkurser i andra länder


Cykelkurser är något som ordnas i flera olika länder av lokala cykelföreningar eller andra organisationer. Här hittar du länkar till olika cykelkurser i andra länder.