Kallelse till extra allmänt sammanträde och planeringsmöte 24 januari

Plats: ABF Upplands Väsby, Optimusvägen 12.
Dag: Torsdag 24:e januari
Tid: Stämma kl. 18:30-19:00, därefter (ca. kl.19-21) planeringsmöte för dig som vill genomföra någon aktivitet i norrort under 2019. 
Vi bjuder på lättare tilltugg!

Bakgrund
Vid diskussionsmötet i november i Sollentuna beslöts av de närvarande att inleda en process att slå ihop Norrortskretsen med Storstockholmskretsen. Orsaker är bl.a. svårigheter att få ihop en tillräckligt stor styrelse i norrort samt möjligheter arbeta kommunövergripande med exempelvis trafikpolitik och cykelkurser.

Det innebär att kretsen avvecklas och att tillgångarna överförs till Storstockholm, som även tar över det geografiska området och nuvarande medlemmar. Det finns möjlighet att fortsätta arrangera aktiviteter inom norrort. De närvarande turledarna önskade hellre ses på ett lokalt planeringsmöte i Norrort nu under vintern än att åka in till stan för att delta på Storstockholmskretsens planeringsmöte och därför hålls ett norrorts-planeringsmöte denna kväll. 

För stadgeenligt beslut krävs beslut på två stämmor. Detta extra allmänna sammanträde är den första stämman. Det andra tillfället kommer vara i samband med Storstockholmskretsens ordinarie årsmöte i vår. Stadgarna finns här.

Förslag till dagordning på stämman
1. Val av ordförande
2. Val av sekreterare
3. Fastställande av dagordning
4. Justering av röstlängd
5. Fråga om mötet är i laga ordning utlyst
6. Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll
7. Beslut om kretsens upplösning
8. Övrigt
9. Mötets avslutande

Anmäl dig via detta formulär senast 20/1.
Varmt välkommen! /Styrelsen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *