Cykelfrämjandet kritiska till utformningen av nya Upplands Väsby station

Cykelfrämjandet Stockholm Norrort har lämnat in ett remissvar till Upplands Väsby kommun för samrådet om Östra Runby med Väsby stationsområde. Ta del av det i sin helhet nedan eller via denna pdf.

Cykelvägar

Cykelfrämjandet underkänner cykelbanorna i området och yrkar på omtag. Man får känslan av att cykelvägarna är utformade i sista hand på yta som har blivit över, vilket inte är i enlighet med kommunens trafikstrategi. Cykelvägarna är inte utformade för cykling. De skarpa kurvorna klaras inte av transportcyklar eller vid cykling i normal cykelhastighet. Kombinationen av skymd sikt skapar trafikfarliga situationer. Lutningen på ramperna bör inte överstiga 4 grader, vilket de gör. De bör tydligt separeras från gående, men rampen mot järnvägsparken tycks vara för smal för det.

Det tycks saknas attraktiva cykelkopplingar på båda sidor av järnvägen. Underlaget är svårt att tolka eftersom cykel- och gångtrafik frekvent blandas ihop. Det tycks saknas attraktiva norrgående cykelbanor på östra sidan av stationen, vid Industrivägen och Optimusvägen. Cyklande bör ges prioritet från Centralvägen och Industrivägen genom cykelöverfart och ha separerade cykelbanor längs med torget till bron och till cykelparkeringarna. Cykelbanorna bör leda hela vägen fram till (och ev. in i) cykelparkeringarna vid tågstationen. På den västra sidan ser cykelbanorna ut som ett lapptäcke med saknade länkar.

Om cykelbanorna är sammankopplade och ges prioriterat kommer tryggheten, trafiksäkerheten, framkomligheten, restiderna och attraktiviteten att öka för aktiv mobilitet. Cykelbanorna bör utformas med tydlig separering mot andra transportsätt och ges prioritet vid korsningar. Nederländsk och annan internationell best-practice bör vara vägledande för utformningen.

Det är positivt med värmeslingor under asfalten och vi hoppas att detta blir verklighet. Det bör kompletteras med sopsaltning för vinterdrift i resten av området.

Cykelparkering i stadsdelen

Riktvärden för behov av cykelplatser bedömer vi som acceptabla med tillägget att hotell bör ha 1 besökscykelparkering per 1000 kvm. Krav bör finnas på att boende- och personalcykelparkeringar anordnas med väder- och stöldskydd inom kvartersmark. Dimensioneringen bör utgå från 65-80 cm mellan varje cykel, eftersom det är vanligt att cykelstyren har bredder över 60 cm. Enligt Trafikutredningsbyråns undersökning har 66 % av styrena bredder på 60-64 cm. Därtill bör det finnas krav på plats för låd-/last-/packcyklar, som är större än vanliga cyklar. Det är bra för vintercyklingsmöjligheterna om det finns vattenslang vid förråden, åtminstone en tvättmöjlighet i alla kvarter eller på en utpekad offentlig plats på båda sidor av stationen (likt de cykelvårdsstationer som finns i ex. Uppsala och Umeå).

Cykelparkering vid stationen

3 000 cykelparkeringar för 30 000 resenärer vid tågstationen är i nivå med det antal cykelparkeringar som finns vid Utrechts tågstation i förhållande till antalet resenärer. Den potentialen bedömer vi finns i Upplands Väsby för resor till och från tågstationen förutsatt att cykelinfrastrukturen i kommunen utformas enligt Nederländsk standard. Redan från början bör inriktningen vara att reservera denna plats och att dimensionera den med 65-80 cm mellan varje cykel och plats för olika cykeltyper.

För Cykelfrämjandet Stockholm Norrort

Emil Törnsten, ordförande

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *