Danderyd vill gynna biltrafik vid Eneby torg

Smala gc-banor (gång- och cykelbanor), ett överflöd av parkeringsplatser, en förbryllande rondell och en gc-bana som inte leder någonstans.

När Cykelfrämjandet granskar Danderyd kommuns planförslag för östra Eneby torg framträder en bild som stämmer illa med kommunens egen översiktsplan, som innehåller tydliga mål för minskad biltrafik i området. Förslaget ger också i stora delar ett ogenomtänkt intryck.

Fast det råder ingen tvekan om syftet: att underlätta för biltrafiken på bekostnad av gång- och cykeltrafik.

Läs hela yttrandet nedan. (Eller hämta som pdf.)


Samrådsyttrande om östra Eneby torg

Danderyds översiktsplan definierar tydliga mål om minskad genomfartstrafik på Enebybergsvägen och prioritering av kollektiv-, gång- och cykeltrafik. Men trots dessa mål lider planförslaget för östra Eneby torg av ett starkt vindruteperspektiv: Bilen kommer först.

Plats för människor eller bilar?

Visionen för östra Eneby torg är att skapa en stadsmässig miljö med lokaler i gatuplan och platser för möten. Ändå planeras bara en 2,5 meter smal gångbana närmast fasaden på den östra sidan av Enebybergsvägen. Det betyder att t.ex. ett café på denna gata inte kan ha ens ett litet fällbord för besökare att sitta vid i eftermiddagssolen. Butiker kan inte exponera varor utomhus. En så steril och stängd fasad gynnar inte områdets stadsmässighet. Här behövs mer utrymme för människor och möten!

Skälet till att gångbanan är så trång är att planen ritats med inte bara en utan två stycken 2,5 meter breda parkeringsfiler på denna väg, utöver de två 3,25 meter breda körfälten. Då blir det inte mycket plats kvar till människor. Är det att prioritera gång och cykel?

Behövs över huvud taget några parkeringsfiler på Enebybergsvägen när det redan finns ett stort parkeringsgarage tvärs över gatan? Om ja, behövs verkligen parkeringsfiler på båda sidor av vägen?

Om vi stryker den västra parkeringsfilen får vi 2,5 meter extra att fördela. Då kan vi bredda det regionala cykelstråket från det föreslagna “minsta godkända standard” 2,5m till “god standard” 3,5m och dessutom bredda gångvägen till 4 meter så att den ger plats både för människor och stadsliv.

GC-banan norr om Rosenvägen

På västra sidan av Enebybergsvägen, mellan Rosenvägen och den planerade nya rondellen, planeras en ny gc-bana. Varför det? Det finns redan en gc-väg här, som går parallellt bara några meter ifrån planerade nya gc-banan. Det finns heller ingen fortsättning på den planerade gc-banan norrut från rondellen, så vem är det tänkt ska använda den?

Om vi stryker denna överflödiga gc-bana tillsammans med den överflödiga parkeringsfilen på samma sida kan vi förutom hög standard på både cykelbana och gångbana på östra sidan, dessutom få plats med en rejäl separation av de två. En meterbred grönyta mellan gångbanan och cykelbanan skulle öka tryggheten betydligt och i det närmaste sudda ut risken för konflikter mellan de två trafikslagen.

Rondellen

Den rondell som ersätter T-korsningen mellan Enebybergsvägen och Gamla Norrtäljevägen är en smidig förbättring för biltrafiken. Däremot är den ingen bra lösning för gång- och cykeltrafiken.

Sikten för norrgående cykeltrafik längs Enebybergsvägens östra sida är i planen helt obefintlig ända fram tills man har passerat hörnet på det nordligaste huset. Man kan alltså inte se korsande trafik förrän just när man skall rulla ut i korsningen. Dessutom korsas cykelbanan här också av gående, som inte heller kan se cyklisterna förrän alldeles för sent. I teorin innebär detta att alla måste stanna och krypa runt husknuten, dvs usel framkomlighet. I praktiken innebär det dock snarare otäcka tillbud, nära ögat-incidenter, irritation och otrygghet. Så kallad “konfliktdesign”.

Utöver dessa problem medför rondellutformningen också att cykelvägen tvingas göra en tvär sidoförflyttning österut där den korsas av Gamla Norrtäljevägen. Just på den plats där trängseln är som värst och sikten är som sämst.

Anledningen till att det är så trångt på denna plats är att planen återigen prioriterat biltrafik före gång och cykel. Den föreslagna rondellen förbättrar biltrafikens framkomlighet men äter upp allt tillgängligt utrymme så att gång och cykel måste trängas ihop på en fullständigt otillräcklig yta.

I gestaltningsprogrammet sägs att rondellen “ska upplevas stadsmässig”, men det är något av en motsägelse. Rondeller används mycket sparsamt i stadsmiljö just eftersom de kräver så väldiga ytor.

Busshållplatserna

Den föreslagna utformningen av busshållplatserna använder fickhållplatser, vilka kräver ett extra körfält på var sida av vägen. Dessa ytor tas från utrymmena för gång och cykel. Planen offrar alltså även här framkomligheten för gång och cykel för att prioritera framkomligheten för biltrafik.

Anlägg istället körbanehållplatser, så att biltrafiken delar vägyta med bussarna och bilister antingen väntar bakom en stannad buss eller använder mötande fil för omkörning. Då kan gång- och cykelbanorna behållas raka, breda och oinskränkta. Prioriterade, helt enkelt.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *