Tack för att du cyklar!

Vi arbetar ideellt för att göra Norrort mer tillgängligt, framkomligt, hälsosamt, miljövänligt och mänskligt.

Läs mer Om oss

Tillgänglighet. Cykelfrämjandet Stockholm Norrort kämpar för ambitionen att alla ska ha rörelsefrihet och tillgång till staden, oavsett ålder, kön och bakgrund. Särskilt barn ska ges möjlighet att röra sig fritt och säkert utan vuxna, och planeringen ska göra att vuxna känner tilltro till att låta barn röra sig fritt.

Framkomlighet. I det Norrort vi strävar efter minskas eller elimineras köer genom att satsningar på yteffektiva transportsätt. Framkomlighet är ett nyckelord för Cykelfrämjandet. Företag och samhällsekonomi ska inte drabbas av förlorad arbetstid och inställda möten på grund av köer, trafikstörningar och förseningar. Människors privatliv ska inte drabbas av att fritiden spenderas stillasittande i långa köer.

Folkhälsa. Övervikt och fetma drabbar samhällsekonomin genom att belasta sjukvården och näringslivet genom minskad produktivitet, ökad sjukfrånvaro och förtidspensioneringar. Individen kan drabbas genom att öka sjukdomsrisken och förvärra sjukdomar som man redan har. Till övervikt kan kopplas tillstånd såsom högt blodtryck, diabetes typ 2, blodfettsrubbningar, åderförfettning, gallsten, förfettning av levern, astma, snarkproblem, belastningsskador i leder, graviditetskomplikationer, cancer, infertilitet, demens och psykiska besvär. Cykelfrämjandet står för aktiv mobilitet, och hälsosamma städer i övrigt med låga bullernivåer och låga partikelhalter. På svenska breddgrader är det dessutom särskilt viktigt för välmåendet att vistas utomhus under vinterhalvåret.

Miljö och klimat. Transportsektorn står för drygt en tredjedel av svenskars bidrag till klimatförändringen. Svenskar lever i genomsnitt på ett ekologiskt fotavtryck motsvarande 4,2 jordglober. Det är tveklöst en absolut nödvändighet ur ett globalt perspektiv att minska utsläpp av växthusgaser från transportsektorn, och även negativ lokal miljöpåverkan gällande utsläpp av partiklar.

Livskvalitet. Resande ska vara attraktivt. Städer ska upplevas som mänskliga och till för människor. Att resa handlar om betydligt mycket mer än att ta sig från A till B – det handlar om kvalitet under resan. Att förflytta sig kan under rätt förutsättningar vara trivsamt, socialt och trevligt. Pendlande kan ge mervärde och livskvalitet. Cykelfrämjandet betonar också vikten av attraktiva livsmiljöer där människor trivs.

AKTUELLT

Kallelse till årsmöte 21 mars

Plats: Östermalms föreningsråd, Valhallavägen 148.Dag: Torsdag 21:a marsTid: 17:30, därefter har Storstockholmskretsen …

Cykelfrämjandet kritiska till utformningen av nya Upplands Väsby station

Cykelfrämjandet kritiska till utformningen av nya Upplands Väsby station

Cykelfrämjandet Stockholm Norrort har lämnat in ett remissvar till Upplands Väsby kommun för samrådet om Östra Runby med Väsby …