Styrelse 2017

Ordförande

David Edman.

V. ordf

Leif Jönsson.

Kassör

Harald Andersson.

Sekreterare

Stig Svensson.

Medlems- och webbansvarig

Janne Andersson.

Suppleant

Isabella Thöger, Erik Stenlund-Gens, Andreas Woxmark.

Cykelpolitik

Leif Jönsson, David Edman, Göran Hansson, Hanna Winberg, Andreas Woxmark och Nils H Persson.

Cykelturism

Harald Andersson, Nils Wemmenhed och Erik Stenlund-Gens.

David

Leif

Janne

Harald Andersson

Harald

Andreas

   

Erik

Isabella

 

Stig