Cykelfrämjandet tipsar om Cykling utan ålder   

Om du är intresserad av att bli pilot, gå in på på Hemsidan eller Facebook och anmäl dig.

Med specialanpassade rickshawcyklar erbjuds cykelturer för seniorer på några av Malmös äldreboenden. Glädje och tacksamhet utlovas!

Cykelpolitisk aktionsgrupp

För aktioner, manifestationer, skolbesök, yttranden etc.,  ibl. med kort varsel. Det kan innebära remisskrivelser, insändare, facebook-inlägg, kontakt med politiker etc.

Vill du vara med i en sådan grupp och verka för ännu bättre villkor för cyklister?

Anmäl snarast ditt intresse till David eller Leif !

Cykelfrämjandets 8-punktsprogram

  • Behandla cykel som ett eget trafikslag.
  • Möjliggör cykling för alla.
  • Bygg tryggt, framkomligt och sammanhängande.
  • Bygg inom cykelavstånd.
  • Möjliggör cykling året runt.
  • Bygg cykelparkeringar som håller måttet.
  • Underlätta cykelturism och fritidscykling.
  • Låt cykeln bli en del av resan.

Läs mer på Cykelfrämjandets 8-punktsprogram