Cykelfrämjandet söker kombinerad Verksamhetsutvecklare & projektledare

Cykelfrämjandet har som mål att göra Sverige till en verklig cykelnation. Organisationen arbetar lokalt och på riksnivå med att främja cykling för bättre miljö, hälsa och för att få en säker trafikmiljö i hela landet. Vill du vara med och utveckla Sveriges främsta cykelorganisation? Sök jobbet som vår verksamhetsutvecklare och projektledare! Vi söker dig som vill vara med och förändra situationen för Sveriges cyklister med fokus på utbildning och ta Cykelfrämjandet närmare sin vision.
Cykelfrämjandet är mitt uppe i en stor förändringsprocess där cykelns popularitet stigit i höjden de senaste åren. Vi tror på cykelns positiva egenskaper som en verklig samhällsförändrare och med möjlighet att bidra till en hållbar framtid.

Om verksamheten och projektet

Projektet Frihet på Cykel

Frihet på cykel är Cykelfrämjandets satsning för att få fler att uppleva glädjen och friheten med cykling. Cykelfrämjandet har sedan flera år tillbaka genomfört ”Lär dig cykla” kurser för vuxna runt om i landet och med tiden har både intresset och behovet av kurserna ökat.

Som ett svar på detta startades projektet Frihet på cykel 2016 som verkar som en katalysator i arbetet med att starta nya cykelkurser. Frihet på cykel stöds i nuläget av Svenskt Friluftsliv, Trafikverket och Svenska Postkodstiftelsen, och vänder sig i första hand till ungdomar och vuxna som inte kan cykla.

Projektets mål är att sprida och genomföra cykelkurser. Kurserna genomförs tillsammans med engagerade lokala volontärer som vi guidar och vägleder. Dessa har på förhand gått en cykelinstruktörsutbildning. Förutom att lära sig cykla får deltagarna utbildning i trafikregler, kartläsning och möjlighet att upptäcka närområdet på cykeln. Den ökade mobiliteten är ett utmärkt och billigt sätt att ta sig till jobb, skola och fritidsaktiviteter samt att komma ut i naturen. Kurserna kan också bidra till förbättrade framtida jobbchanser dels för att mobiliteten ökar, dels för att vissa arbetsgivare kräver cykelkunskaper.

Cykelfrämjandets mål för 2017–2018

  • Organisatorisk stabilitet med ökade ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten och uppnå organisationens mål
  • Aktiva medlemmar, kretsar och arbetsgrupper som på lokal nivå verkar för ökad kännedom om organisationen och lokal aktivitet
  • Ett utvecklat kommunikationsarbete med ökad synlighet på vår hemsida, i traditionella medier och sociala medier
  • Utveckla Cykelfrämjandets verksamhet genom redan existerande och nystartade projekt såsom Frihet på cykel, Vi rullar fritt, Kommunvelometern, Initiativet mot högersvängsolyckor, Moving Beyond Zero etc.
  • Verka för ett ökat friluftsliv på cykel genom projekt inom cykelturism och Mountainbike

Om Cykelfrämjandet

Cykelfrämjandet är en ideell organisation med 26 lokala kretsar fördelade över hela landet och har drygt 5 000 medlemmar. För att aktivera kretsarna och fördela arbetet mellan
riksstyrelse, kretsstyrelser och engagerade medlemmar har Cykelfrämjandet fem arbetsgrupper med följande teman:

  • Cykelutbildning för barn och vuxna
  • Cykel och kollektivtrafik
  • Trafikpolitisk grupp
  • Faktabank och forskning
  • Cykelturism och kartor

Målsättningen för 2018 är att verksamheten i dessa grupper ska öka och bidra med underlag till organisationens verksamhet som helhet.

Arbetsbeskrivning

Som verksamhetsutvecklare kommer du, i samverkan med styrelsen, att vara drivande i utvecklingen och genomförandet av Cykelfrämjandets visionära och organisatoriska arbete. Du har det övergripande ansvaret för Cykelfrämjandets olika projekt och personal. Du ska stärka Cykelfrämjandet ekonomiska och organisatoriska förmåga och verka för att föreningens mål uppfylls.

I din roll som verksamhetsutvecklare kommer du att fungera som en brygga mellan personalen i projekten och styrelsen. Du kommer närvara vid styrelsemöten, projektmöten och ledningsmöten.

Som projektansvarig för Frihet på cykel ska du kunna organisera, samordna och driva projektets utveckling. I din uppgift ingår att se till att projektet uppnår sina uppsatta mål och du har ett redovisningsansvar gentemot bidragsgivarna. Som projektledare har du därför lätt för att hantera ekonomi och kan ta ansvar för att följa och planera projektets utfall gentemot planerad budget. Det är viktigt att du sätter dig in i verksamhetens alla delar och du kommer därför både att utveckla, planera och genomföra utbildningar inom ramen för det utbud vi erbjuder.

Kvalifikationer och personliga egenskaper

Vi söker dig med erfarenhet av utvecklings- och organisationsarbete. Du ska kunna samordna och stötta de olika projekten som finns inom organisationen samt leda utvecklingen av nya projekt och idéer. Du är en lyhörd ledare som tar egna initiativ och har lätt för att arbeta självständigt samtidigt som du har god samarbetsförmåga och kan lyssna.

Du har god förmåga att leda grupper och processer. Vi ser också positivt på erfarenhet av utbildningsverksamhet liksom erfarenhet av pedagogiskt arbete samt kompetens i digitalt lärande.

Du har en vana av personalansvar och har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift både på svenska och engelska. För att lyckas i rollen ser vi att du har god kännedom om organisationsutveckling och föreningskunskap.

Fakta om tjänsten

Cykelfrämjandets personal sitter tillsammans i en ny lokal på Kungsholmen i Stockholm. Tjänsten är en ettårig projektanställning som omfattar heltid med möjlighet till förlängning och med inledande provanställning på sex månader. Kväll, helgarbete och resor kan förekomma. Start önskas så snart som möjligt, helst januari-februari 2018, eller enligt överenskommelse.

Information och ansökan

Vi tar emot din ansökan löpande. Ansökan ska innehålla CV och personligt brev.
Skicka din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2018-01-08, till [email protected]

Om du har frågor är du välkommen att ta kontakt med någon av följande:
Elisabeth Kempe, Projektledare för Frihet på cykel i Stockholm:
[email protected] Mobil: 0706-312990
Lars Strömgren, ordförande för Cykelfrämjandet:
[email protected] Mobil: 0736-554528

Varmt välkommen med din ansökan!