1. Start
  2. Vanliga frågor
  3. Cykelfrämjandets Kommunvelometer

Cykelfrämjandets Kommunvelometer

Vill du anmäla din kommun till Cykelfrämjandets kommunvelometer?

Cykelfrämjandets Kommunvelometer Kommunvelometern är Cykelfrämjandets stora nationella granskning av kommuners arbete med cykelfrågor. Information kring anmälan till Kommunvelometern 2020 kommer...