Vapnö grustäkt

Vapnö grustäkt i Hallands län undersöktes 2010 och visade sig ha en hög biologisk mångfald med bland annat 145 kärlväxtarter, varav fyra rödlistade. … Det totala antalet arter och rödlistade arter har ökat sen 2010, vilket tyder på en positiv utveckling av områdets biologiska mångfald. Guide: Ornitologen Per-Magnus Ehde och Göran Sidén, Högskolan. Ca 15 km, turledare Göran Sidén 076 363 71 00. Start: Halmstad Slott.

Dela!

Datum

3 augusti, 2021
Expired!

Tid

18:00
QR Code