Delta i Cykelfrämjandets Cyklistvelometer 2020

JönköpingskretsenJönköpingskretsen

Cyklistvelometern är en nationell granskning och jämförelse av hur cyklister upplever
kommunen de cyklar mest i utifrån ett cykelperspektiv och som genomförs av föreningen
Cykelfrämjandet. Undersökningen är baserad på en självrekryterad webbenkät för
privatpersoner och genomförs vartannat år. Årets enkät är öppen 27 maj till 31 augusti
2020. Resultatet presenteras under hösten 2020.

Bidra till undersökningen genom att fylla i enkäten för Cyklistvelometern 2020.
Du hittar länken till enkäten på: https://cykelframjandet.se/cyklistvelometern/

Cyklistvelometern genomfördes för första gången 2018 och över 12 000 personer deltog då i
undersökningen. 2018 var det Malmöborna som var mest nöjda med sin hemkommun utifrån
ett cykelperspektiv. Därefter kom Karlstad, Östersund och Umeå kommun. Vilka kommuner
som toppar listan 2020 återstår att se.

Du kan hitta mer information om resultatet 2018 och
de fördjupade kommunrapporterna på: https://cykelframjandet.se/cyklistvelometern-2018/
Resultatet i Cyklistvelometern kan användas för att komplettera den bild som
Cykelfrämjandets Kommunvelometer ger kring kommunernas arbete med cykling.
Kommunvelometern är en benchmarkingstudie som mäter och jämför kommuners insatser för
cykeltrafik – det vill säga hur bra kommunerna arbetar för att främja cyklingen.
Cyklistvelometern är i sin tur i högre grad ett nulägesmått på hur bra förutsättningarna
upplevs av dem som tar sig fram på cykel.

Dela!