Partiundersökning Jönköpings kommunval 2018

JönköpingskretsenJönköpingskretsen

Cykelfrämjandet Jönköping har tagit fram ett antal frågor som är viktiga inför kommunvalet 2018. Alla partier som är representerade i kommunfullmäktige har fått möjlighet att svara på enkäten.

Enkäten består av 22 st JA-eller NEJ-frågor baserade på påståenden och på förslag som vi anser skulle gynna ökningen av andelen cyklande. I varje fråga har det funnits möjlighet att utveckla sitt svar med ytterligare text (dessa går att läsa i PDF:en längre ner). Utöver det finns även några kompletterande frågor. Vi har även valt att lägga till våra egna kommentarer för varje fråga.

Cykelfrämjandet Jönköpings partiundersökning 2018 sammanställning