Ordförande Arne Sandell
0762-30 07 27
Kassör Birgitta Axelsson
Sekreterare Barbro Rundkvist
Sven-Olof Ydreborg
036-16 46 53
Roland Roman
036-37 73 88
Anders Svensson
036-36 28 99
Conny Axelsson