En del av Cykelfrämjandet Jönköpings arbete är att granska arbetet för att öka andelen cyklande. Detta gör vi genom specifika granskningar men också återkommande genom att läsa igenom detaljplaner och vara remissinstans.

I våra granskningar försöker vi vara konstruktiva och konkreta där målet är att skapa en bättre stad för alla.

Ett av dokumenten vi utgår från vid våra granskningar är Jönköpings cykelprogram som antogs av kommunfullmäktige 2017.

2018
Cykelfrämjandets partiundersökning inför kommunvalet i Jönköping 2018 är här!

80% av trafikanterna gör fel då är det inte fel på trafikanterna

Granskning Lilla Åsa 23:165

Synpunkter Fotbollsarenan

Synpunkter Flora 5

Synpunkter Götaland 5 mfl

2017

Slutliga synpunkter Domherren 23:1 mfl