Gotlandskretsen Utfärdsprogram år 2022

GotlandskretsenGotlandskretsen

Vi cyklar 3-4 mil och rastar ca 2 gånger. Medtag fika.

Avgift 40 kr/tur för icke medlemmar.

För medlemskap: cykelframjandet.se/bli-medlem

Ordinarie 275kr/år, ungdom 100kr/år, familjemedlem 75kr/år

 

23 april – Visby nutid och framtid

Start: Vattentornet Visby  klockan 10.00

Info: Tina 070-692 78 60/Ingvar 070-669 12 44

 

7 maj – Hablingbo

Start: Hablingbo k:a klockan 10.00

Info: Anneli 070-512 87 94/Karl 076-583 84 99

 

21 maj – Kol, tjära och kul på två hjul

Start: Sjonhems k:a klockan 10.00

Info: Ia 070-560 76 60/Staffan 073-901 39 15

 

4 juni – När

Start: Närs k:a klockan 10.00

Info: Susann 070-671 65 10

 

18 juni -. Kulturbygd och skog ”mitt pa”

Start: Roma k:a klockan 10.00

Info: Lars 076-141 28 78/Sören 076-767 96 76

 

2 juli – Fide

Start: Fide k:a klockan 10.00

Info: Leena 073-807 04 25/Elisabeth 076-806 68 42

 

16 juli – Konstnärerna på Muramaris och Brucebo

Start: Vattentornet Visby klockan 10.00

Info: Sören 076-767 96 76/Gun 073-655 21 36

 

30 juli – Stenkyrka

Start: Stenkyrka k:a klockan 10.00

Info: Susann 070-671 65 10/Ylva 072-174 33 46

 

13 augusti – Medeltid och nutid i inlandssocknar

Start: Fole k:a klockan 10.00

Info: Lars 076-141 28 78/Sören 076-767 96 76

 

27 augusti – Boge-Othem-Lärbro-runda

Start: Boge k:a klockan 10.00

Info: Sören 076-767 96 76/Lars 076-141 28 78

 

10 september – Fårötur med grillning

Start: Fårö k:a klockan 10.00

Info: Lars 076-141 28 78/Sören 076-767 96 76

Grill: Anneli 070-512 87 94

 

Dela!