Cykelinfo Gotland

GotlandskretsenGotlandskretsen

04-06-2019. Region Gotland har meddelat att de tänker sätta upp tre cykelpumpar i Visby,
en i Slite, Klintehamn och Hemse. Det beräknas vara färdigt under juni i år.

17-06-2019. Monteringen av cykelpumparna skulle vara påbörjad men det har levererats
fel cykelpumpar. Region Gotland väntar nu på nya.

16-07-2019. För inskickade artiklar till vår hemsida som man skrivit själv, är det bra om de
är skrivna som pdf.

16-07-2019. Vill man sätta upp lappar på Almedalens bibliotek som har med Cykelfrämjandet
att göra, går det bra på den lilla affischtavlan. De får dock bara sitta uppe två veckor.