ÅRSMÖTE

CYKELFRÄMJANDET I GÖTEBORG

Inbjudan till föreningens årsmöte lördagen den 30 mars 2019 klockan 17.00

Plats: Linneplatsen 6, vakt utanför anvisar

Fabienne Roux, projektledare inom Frihet På Cykel, är inbjuden att berätta om Nya cyklister i Göteborg. ”2018  startades cykelkurser för vuxna i Göteborg i Cykelfrämjandets regi. Men hur är det att lära sig att cykla som vuxen? Följ med på den spännande resan en ny cyklist går igenom, från att inte kunna cykla till att rulla iväg med sina barn, pendla till jobbet, delta i cykellopp samt meka ihop cyklar!”

Motioner och förslag som fordrar beslut på årsmötet skall vara föreningen skriftligen tillhanda senast en vecka före årsmötet, dvs. 23 mars 2019, under adress : Ian Fiddies, Emulsionen, Marketenterivägen 1, 415 28 Göteborg.
e-post: [email protected]

Valberedningen kontaktas genom att ringa Joakim Bjerhem tfn 073 693 96 05
Verksamhetsberättelsen, verksamhetsplanen och ekonomiska redovisningen delas ut vid årsmötet.
I samband med årsmötet kommer vi att dela ut presentkort till de tre flitigaste utfärdsdeltagarna under 2018. Vi lottar också ut priser bland alla som deltagit i våra utfärder under 2018. Observera att Du måste vara närvarande på årsmötet för att få ett pris i utlottningen.
Vi önskar alla medlemmar välkomna till årsmötet och hoppas på ett stort deltagande och att vi diskuterar föreningens framtid vilket känns mycket viktigt.

Efter årsmötet bjuder föreningen på lättare förtäring.

Cykelfrämjandet i Göteborg behöver mer folk i styrelsen samt att en viss föryngring vore önskvärd. Ja, stämmodeltagare, unga, gamla och ni mittemellan som vill arbeta med viktiga men även roliga delar av vår verksamhet, det behövs bra idéer och folk som verkställer dessa. Framför allt behöver vi folk som vill jobba med trafikfrågor samt utåtriktat mot politiker, press och radio. Vi vill ge dig ett oavlönat uppdrag med full anställnings-säkerhet hela livet eller åtminstone så länge du känner tillfredsställelse med detta eminenta uppdrag.

Styrelsen