Cykeln in i planeringen tidigare

cykelslangen

Vi anser att cykeln måste integreras fullständigt i trafiksystem och planering. Planering och drift ska ske på samma professionella sätt som för biltrafiken. Nyttan av ökad cykling måste in i planeringsprocessen, liksom hälsonyttan och det faktum att cykeln inte belastar miljön eller utsätter andra för olycksrisker på samma sätt som biltrafiken.


Några resurser om trafikplanering

 • CROW: Design manual for bicycle traffic
  Anses av många som den internationella bibeln för cykeltrafikplanering.
  388 sidor av best practices, exempellösningar och designprocesser.
  http://www.crow.nl
 • SKL: Vägen till ett cyklande samhälle – Goda exempel på kommunal cykelplanering http://webbutik.skl.se
 • SKL: TRAST, hållbart resande i pratiken. En serie skrifter på temat hållbart resande.
  http://webbutik.skl.se/ vissa är gratis, andra kostar.

‘Bygg så kommer de’

När cykelvägar byggs, så kommer också cyklisterna därefter. Tack vare politisk vilja att investera i cykelinfrastruktur har cykling blivit det absolut dominerande trafikslaget i städer som danska Köpenhamn och nederländska Groningen (och inte tack vare det platta landskapet).

Vid sidan av de erfarenheter som finns från städer och regioner som satsat på cykling, listas nedan ett urval av vetenskapligt genomförda studier som visar att olika sorters satsningar på att främja cykling ger fler cyklister.

 • Pucher et al (2010) Infrastructure, programs, and policies to increase bicycling: An international review. Preventive Medicine 50 (Supplement), 106-125. Doi: 10.1016/j.ypmed.2009.07.028
 • Santos et al (2013) Factors influencing modal split of commuting journeys in medium-size European cities. Journal of Transport Geography 30, 127-137. Doi: 10.1016/j.jtrangeo.2013.04.005
 • Mitra et al (2016) Mode Substitution Effect of Urban Cycle Tracks: Case Study of a Downtown Street in Toronto, Canada. International Journal of Sustainable Transportation (publicerad online före tryck). Doi: 10.1080/15568318.2016.1249443
 • Garrard et al (2008) Promoting transportation cycling for women: The role of bicycle infrastructure. Preventive Medicine 46(1), 55-59. doi: 10.1016/j.ypmed.2007.07.010
 • Buehler & Pucher (2012) Cycling to work in 90 large American cities: new evidence on the role of bike paths and lanes. Transportation 39(2), 409-432. doi: 10.1007/s11116-011-9355-8
 • Harms et al (2016) Performance of Municipal Cycling Policies in Medium-Sized Cities in the Netherlands since 2000. Transport Reviews 36(1), 134-162. doi: 10.1080/01441647.2015.1059380
 • Pucher & Buehler (2008) Making Cycling Irresistible: Lessons from The Netherlands, Denmark and Germany. Transport Reviews 28(4), 495-528. doi: 10.1080/01441640701806612
 • Buehler et al (2017) Reducing car dependence in the heart of Europe: lessons from Germany, Austria, and Switzerland. Transport Reviews 37(1), 4-28. Doi: 10.1080/01441647.2016.1177799
 • Dill & Carr (2003Bicycle commuting and facilities in, major U.S. cities: If you build them, commuters will use them, another look. Transportation Research Board Annual Meeting, 19. DOI: 10.3141/1828-14
 • Guinn & Stangl (2014) Pedestrian and bicyclist motivation: an assessment of influences on pedestrians’ and bicyclists’ mode choice in Mt. Pleasant, Vancouver. Urban, Planning and Transport Research 2(1), 105-125. Doi: 10.1080/21650020.2014.906907
 • Muñoz et al (2016) The Increasing Role of Latent Variables in Modelling Bicycle Mode Choice. Transport Reviews 36(6), 737-771. Doi: 10.1080/01441647.2016.1162874
 • Reitveld & Daniels (2004) Determinants of bicycle use: do municipal policies matter?
  Transportation Research Part A: Policy and Practice 38(7), 531-550. Doi: 10.1016/j.tra.2004.05.003
 • Chatterjee et al (2013) Triggers for changes in cycling: the role of life events and modifications to the external environment. Journal of Transport Geography 30, 183-193. doi: 10.1016/j.jtrangeo.2013.02.007
 • Buehler & Dill et al (2016) Bikeway Networks: A Review of Effects on Cycling. Transport Reviews 36(1), 9-27. doi: 10.1080/01441647.2015.1069908