Cykelkurser för barn

Att cykla är tätt sammankopplat med en frihetskänsla och Cykelfrämjandets cykelkurser för barn syftar till att inspirera och visa barnen hur roligt det kan vara att cykla. Cyklingen har minskat dramatiskt bland barn och unga de senaste åren, vilket gör att också den sammanlagda fysiska aktiviteten hos barn minskar. Försämrad fysisk hälsa och sämre koncentration och prestation i skolan är några av konsekvenserna. Cykelfrämjandets arbetar därför med två projekt med fokus på att få upp nästa generation på sadeln.

Vi Rullar Fritt

Vi rullar fritt är ett projekt som vänder sig till elever i årskurs 4. Målet är att utbildningen ska kunna integreras i den ordinarie skolundervisningen för att förenkla för lärare och pedagoger att inkludera cykeln i undervisningen.  Genom att så ett frö hos barnen i tidig ålder, så att de blir medvetna om de olika positiva fördelarna med att cykla samt att de får kunskap om trafikregler och hur de kan cykla trafiksäkert, vill Cykelfrämjandet bidra till ökad cykling bland unga. Cykelfrämjandet vill att barn ska tänka på cykeln som det självklara valet att transportera sig på.

2015 tilldelades Cykelfrämjandet projektpengar från Svenskt Friluftsliv till ett pilotprojekt av Vi rullar fritt. Nu pågår arbetet med att kunna skala upp konceptet så fler skolor runtom i landet kan ta del av materialet och sätta igång sina egna cykelfrämjande lektioner. När det är dags kommer materialet bland annat finnas tillgänglig här på webben.

Cykellekar

Cykelfrämjandets cykellekar är en handbok för föräldrar, skol- och förskolepersonal där 20 lekar på cykel presenteras. Den fungerar för de allra yngsta barnen och uppåt. Det är aldrig för tidigt att börja lära sig att cykla. Gåvagnen, trehjulingen, balanscykeln och första cykeln med pedaler är alla milstolpar på väg mot ett liv i rörelse.  Det är hemma, i skolan och på fritiden som lusten till cyklingen väcks.

Genom att leka med cykeln tränar barnet bland annat på balans, avstånds- och fartbedömning, rumsuppfattning och känsla för riktning, samt att bemästra cykeln i olika situationer. Att cykla handlar inte bara om att kunna hålla balansen och att trampa. Därför har alla lekar som presenteras här det gemensamt att barnet ska koncentrera sig på flera saker samtidigt. Leken gör lärandet roligare och bidrar till att bygga en kultur där cyklingen är en del av livet.

Vill du du veta mer om våra cykelkurser för barn? Mejla oss!

[email protected]

Sedan våren 2015 har Cykelfrämjandet även startat projektet Frihet på cykel. Vill du veta mer om detta, läs här.