HEAT-verktyget sätter siffror på cyklingens hälsonytta

HEAT är en verktygsplattform (Health and Economic Assessment Tool) som har utvecklats av WHO tillsammans med ECF (The European Cyclists’ Federation). Syftet är att ge stöd åt trafikplanerare och cykelfrämjare genom att belysa de ekonomiska fördelarna liksom hälsofördelarna med aktiv mobilitet. De nätbaserade verktygen, som är enkla och gratis att använda, räknar på samhällets folkhälsovinster kopplat till investering inom infrastruktur för gång och cykel.

Som enda cykelorganisation i projektet ska Cykelfrämjandet bidra med kompetens inom cykelplanering och aktivism för att hjälpa projektet att förbättra förutsättningar för cyklister runt om Östersjön. Under hösten 2018 ordnades en workshop i Stockholm för att hjälpa de andra projektdeltagarna att komma igång med nätverksarbetande.

Projektdeltagare:

  • Baltic Region Healthy Cities Association, Finland
  • Council of Southwest Finland – Service Centre for Sustainable Development and Energy of Southwest Finland (VALONIA), Finland
  • Turku University of Applied Sciences, Finland
  • Jurmala City Council, Lettland
  • Institute of Baltic Studies, Estland
  • Tartu City Government, Estland
  • Cykelfrämjandet, Sverige

Projektet påbörjades den 1 april 2018 och pågår till den 31 mars 2021. Projektet är delfinansierat av Interreg Central Baltic 2014-2020.