Cykelträff i Västerås

Ett försök till löst sammansatt nätverk för cyklande i Västerås. Första försöket den 16 april med samling på Fiskartorget, framför stadshusentrén, kl 19:00 för rundtur på cykelbanorna, sammanlagt ska 370km cykelbanor avverkas under 15 tillfällen fram till den 24 september.

Ett syfte är nätverk, ett annat hälsa, ett tredje rörelse och då i betydelse att få fler att cykla, bättre cykelbanor, skapa god cykelkultur och att manifestera att cyklandet behöver ytterligare resurser.

Kontakta Stephen Bjar för mer info.