Engagera dig

Vi är flera tusen medlemmar spridda över Sverige, men vi behöver bli fler! Vi vill se ett Sverige där cykeln prioriteras på ett helt annat sätt än idag. Ju fler vi är, ju starkare kan vi föra cyklisternas talan!

lars_stromgren_highAlla medlemmar som på något sätt vill bidra aktivt uppmuntras att anmäla sitt intresse. Det kan du göra på olika sätt:

Kontakta din lokala krets
Alla Cykelfrämjandets medlemmar tillhör en krets. Vilken du tillhör står på ditt välkomstbrev. Länkar och kontaktuppgifter finns här.

Kontakta någon i Riksstyrelsen
Välkommen att kontakta någon i riksstyrelsen direkt så lotsar vi dig i ditt engagemang. Läs gärna om varje styrelsemedlems ansvars- och intresseområden och kontakta medlemmen som ligger närmast det som du vill jobba med, så hjälper den personen dig vidare. Klicka här för kontaktuppgifter.

För våra pågående initiativ söker vi även omgående hjälp med specifika områden:

  • Webbredaktörer

Vi söker medlemmar som gärna vill bidra med att sprida fördelarna med cykling på nätet genom att hålla vår hemsida och våra sociala medier aktuella och informativa för våra medlemmar och andra besökare. Även gästbloggare är mycket välkomna. Kontakta webbredaktionen.

  • Faktasamlare

Att beskriva och dela argument för cyklingens fördelar är en nyckeluppgift för Cykelfrämjandet. Vi vill gärna grunda våra argument på den senaste forskningen och behöver därför ständigt hålla reda på ny utveckling, färska rapporter och andra publikationer inom cykel- och trafikfrågor. Därför behöver vi hjälp från dig som gillar att samla och granska fakta kring cykling, och i ett teamarbete vill hålla vår faktabas uppdaterad. Kontakta webbredaktionen om du vill hjälpa till.

  • Medlemmar till kretsstyrelser

Cykelfrämjandets lokala avdelningar – våra kretsar – är kärnan i vår verksamhet. Kretsarna jobbar med lokala cykelfrågor, håller i kontakten med trafikplanerare, lämnar remissvar på cykelplaner, organiserar lokala aktiviteter, etc. Varje krets leds av en kretsstyrelse, och alla kretsar välkomnar dig som vill bli aktiv i styrelsen för din lokala krets. Just nu söker bland annat kretsarna i Borås och Blekinge nya styrelsemedlemmar, men tveka inte kontakta din krets oavsett var du bor om du vill bli aktiv i en kretsstyrelse.

Vill du bli aktiv lokalt, men finns det ingen krets i närheten? Kontakta styrelsen för hjälp med uppstart!