Utökade cykelkurser ger fler möjlighet att uppleva naturen

Nu är fördelningen av statsbidrag till landets friluftslivsorganisationer för 2018 klar. Cykelfrämjandet får 2 350 000 kronor i form av organisations- och projektbidrag till kursverksamheten Frihet på cykel.

Bidraget ska i första hand användas till att ge barn, unga och vuxna chans att lära sig cykla.

– Cykeln ger stora möjligheter att komma ut i naturen och vårt mål är att så många som möjligt ska få uppleva den frihet och glädje det innebär, samtidigt som det stärker hälsan. Svenskt Friluftslivs stöd är mycket viktigt för oss, eftersom det innebär att vi kan utveckla våra cykelkurser för barn, unga och vuxna, säger Cykelfrämjandets ordförande Lars Strömgren.

Ulf Silvander, generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv, konstaterar att anslagshöjningen till 48,7 miljoner kronor ligger kvar i regeringens budget, vilket rimligen betyder att ”de inser värdet av friluftsorganisationernas arbete med att barn och unga får pröva på friluftsliv”.

– I vårt samhälle ökar oron för effekterna av stillasittande och fetma och vi vet att organisationernas arbete att använda naturen som plattform för aktiviteter är ett utmärkt sätt att motverka detta, säger han.

Organisationen Svenskt Friluftsliv ansvarar för fördelningen av bidrag sedan år 2011. Totalt inkom 89 ansökningar från 27 olika organisationer om totalt belopp över 72 miljoner kronor och översökningsgraden var cirka 50 procent.

För att få bidrag krävs att friluftsorganisationen värnar det enkla, naturnära och långsiktigt hållbara friluftslivet. Främjar hälsa och goda möjligheter att utöva friluftsliv samt ett tryggt och säkert friluftsliv. Bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse för motion och friluftsliv, eller verkar för ökad kunskap om och hänsyn till natur- och kulturmiljön samt allemansrätten.

För att ta del av hela protokollet om fördelningen besök svensktfriluftsliv.se/beslut-om-bidrag/

För ytterligare information

Lars Strömgren, ordförande Cykelfrämjandet, 0736-55 45 82, [email protected]

Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv, 070-433 51 47, [email protected]

www.svensktfriluftsliv.se