Uppsatsstipendium i repris

För att stimulera forskning om cykling har Cykelfrämjandet instiftat ett uppsatsstipendium om 10 000 kronor. Den historiskt första mottagaren väntas offentliggöras inom kort, men redan nu meddelar Cykelfrämjandet att stipendiet även kommer att delas ut kommande år. 

Cykling är på agendan och i Sverige syns en våg av nya cyklister. Cykeln har länge varit ett transportslag på undantag och den ökande cyklingen ställer nya krav på infrastruktur. Det skapar också nya möjligheter för samhällsutveckling, ekonomi och folkhälsa. För att utveckla kunskapen kring cykling inrättade Cykelfrämjandet för ett år sedan ett nytt stipendium för studentuppsatser.

– Vi har fått in många bra uppsatser, som på olika sätt belyser temat cykling utifrån olika perspektiv. Den ökande cyklingen skapar ett stort förändringstryck på samhället och vi ser att det är viktigt att kontinuerligt fylla de kunskapsluckor som finns. Därför vill vi fortsätta underlätta för studenter att studera cyklingen på olika sätt, berättar Lars Strömgren, ordförande i Cykelfrämjandets riksorganisation.

Inom kort presenteras vilken uppsats som blir den historiska, första mottagaren av stipendiet på 10 000 kr. De nominerade uppsatserna behandlar skilda ämnen såsom sopsaltning, samspel i trafiken och cykelkurser för vuxna. Men redan nu meddelar alltså Cykelfrämjandet att stipendiet kommer delas ut på nytt. Den här gången gäller det uppsatser examinerade under 2016.

– Studenter är varmt välkomna att nominera sina uppsatser för stipendiet. Det ska bli intressant att tillsammans med juryn åter få ta del av nya, spännande studier om cykling, säger Lars Strömgren.

Läs mer på cykelframjandet.se/uppsats/